คำเตือน


มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือด

วิธีการตรวจวัดและชุดทดสอบน้ำตาลบางชนิด อาจทำให้ค่าระดับน้ำตาลที่อ่านได้ผิดจากความเป็นจริง ในผู้ป่วยที่ใช้น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง เอ็กซ์ทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน)

กรุณาใช้การตรวจวัดและแผ่นทดสอบที่เฉพาะเจาะจงกับกลูโคสเท่านั้น วิธีการนี้เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคลินิก

คำว่า “เฉพาะเจาะจงกับกลูโคส” หมายถึง การตรวจวัดและชุดทดสอบที่ไม่ได้รับผลรบกวนจากมอลโตส (Maltose) หรือน้ำตาลชนิดอื่น ๆ เนื่องจากน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง เอ็กซทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน) จะส่งผลให้ระดับมอลโตสในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดจึงควรใช้การตรวจวัดและชุดทดสอบที่เฉพาะเจาะจงกับกลูโคสเท่านั้น

ห้ามใช้เครื่องตรวจวัดกลูโคสหรือชุดทดสอบกลูโคสที่ใช้วิธี กลูโคส ดีไฮโดรจีเนส ไพโรโลควิโนลินควิโนน glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) หรือ วิธี กลูโคส ได ออกซิโดรีดัดเทส glucose-dye-oxidoreductase. นอกจากนี้ไม่ควรใช้เครื่องตรวจวัดและชุดทดสอบบางรุ่นที่ใช้วิธี กลูโคส ดีไฮโดรจีเนส ฟลาวิน อดีนีน ไดนิวคลีโอไทด์ glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD). การใช้วิธีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดข้างต้น จะได้รับผลรบกวนจากมอลโตส อาจทำให้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่อ่านได้สูงกว่าความเป็นจริง ในผู้ป่วยที่ใช้ เอ็กซ์ทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน) ค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่อ่านได้ผิดจากความเป็นจริง อาจปิดบังภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) หรือนำไปสู่ความผิดพลาดในการวินิจฉัยระดับน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia)   ซึ่งส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้
หากต้องการทราบถึงวิธีการที่ใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด สามารถอ่านได้จากเอกสารกำกับของเครื่องตรวจวัดและชุดทดสอบระดับน้ำตาลที่ใช้ หากยังมีข้อสงสัย สามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจวัดและชุดทดสอบระดับน้ำตาลเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ เอ็กซ์ทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน) และ เครื่องตรวจวัดกลูโคสและชุดทดสอบกลูโคส สามารถดูได้จากแถบเชื่อมต่อด้านล่างนี้   ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจวัดกลูโคสที่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยที่ใช้ เอ็กซ์ทราเนียล (ไอโคเด็กซ์ทริน) โดยท่านสามารถดูได้จาก “รายชื่อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่เฉพาะเจาะจงกับกลูโคส” (ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ”)

เอกสารกำกับยา

เอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ


Get Acrobat Reader
ดาวน์โหลด Adobe reader