www.glucosesafety.com/ee ei ole vahend hädaolukorras suhtlemiseks, sellepärast ärge siia saatke kirju, millele peab kohe vastama. Seda vormi kasutatakse ainult veebilehtede tehniliste küsimuste jaoks. Laekunud kommentaarid edastatakse Baxterile, et kindlustada veebilehe korrektne toimimine. Elektronkirjade edastamine ei tarvitse alati turvaline olla. Mõtelge hoolikalt, millist teavet edastada.
Global Renal SolutionsPST

Thank you.