OPOZORILO

Možnost napačnih meritev ravni glukoze v krvi

Pri bolnikih, ki uporabljajo raztopino za peritonealno dializo Extraneal (ikodekstrin), lahko pride do nepravilnega rezultata ravni glukoze v krvi pri uporabi nekaterih merilnikov ravni glukoze v krvi in testnih lističev.

Uporabljajte SAMO tiste merilnike ravni glukoze in testne lističe, ki so namenjeni izrecno za merjenje ravni glukoze. Tovrstne metode običajno uporabljajo tudi v kliničnih laboratorijih.

Izraz “namenjeni izrecno za merjenje ravni glukoze” se nanaša na tiste merilnike ravni glukoze in testne lističe, na katere ne vpliva prisotnost maltoze ali nekaterih drugih sladkorjev. Ker zdravilo Extraneal (ikodekstrin) raztopina za peritonealno dializo povzroča zvišane koncentracije maltoze v krvi, uporabljajte samo tiste merilnike ravni glukoze in testne lističe, ki so namenjeni prav za merjenje ravni glukoze.

NE uporabljajte merilnikov ravni glukoze v krvi in testnih lističev, ki temeljijo na uporabi metode glukozna dehidrogenaza (GDH-PQQ) oziroma glukoza-barvilo-oksidoreduktaze (GDO). Poleg tega ne smete uporabljati nekaterih, vendar ne vseh merilnikov ali testnih lističev, ki temeljijo na uporabi metode glukozne dehidrogenaze - flavin-adenin dinukleotida (GDH-FAD). Zaradi moteče prisotnosti maltoze lahko namreč uporaba teh metod povzroči lažno zvišane rezultate meritev ravni glukoze v krvi pri bolnikih, ki uporabljajo zdravilo Extraneal (ikodekstrin). Lažno zvišan rezultat ravni glukoze v krvi lahko prikrije dejansko hipoglikemijo ali vodi do napačne diagnoze hiperglikemije ter tako povzroči smrtno nevarne dogodke.

Če želite ugotoviti, na kateri metodi temelji delovanje vašega merilnika ravni glukoze v krvi, morate prebrati nalepko TAKO na merilniku KOT na uporabljenih testnih lističih. Če niste prepričani, se obrnite na izdelovalca merilnika in testnih lističev in ga vprašajte, katero metodo uporablja.

Za pomembne informacije o zdravilu Extraneal, merilnikih ravni glukoze in testnih lističih glejte spodnje povezave. Podatki o izdelovalcih merilnikov ravni glukoze in testnih lističev ter njihovi združljivosti z zdravilom so vključeni v Seznam merilnikov ravni glukoze v krvi za Republiko Slovenijo.

Izobraževalno gradivo je pripravljeno z namenom zagotavljanja varne in učinkovite uporabe zdravila ter ustreznega obvladovanja določenih pomembnih tveganj in je odobreno s strani JAZMP oktobra 2023. Za naročilo dodatnih izvodov tiskanega kompleta izobraževalnih gradiv se obrnite na predstavnika družbe Baxter na telefonsko številko +386 (0)1 420 16 80.

Informacije o zdravilu Pomembne informacije glede varnosti Dodatne povezave


Prenesite Adobe Reader