טקסט למנהל אתר: www.glucosesafety.com אינו אתר ליידוע בעת חירום, לפיכך אין לכלול מידע הדורש תגובה מיידית. יש להשתמש בטופס זה כדי לדווח על בעיות טכניות באתר בלבד. ההערות שיתקבלו ינוהלו על ידי חברת Baxter כדי להבטיח את פעילותו התקינה של האתר. ייתכן שתכתובת הדואר האלקטרוני אינה מאובטחת. שקול היטב את המידע המועבר דרך הדואר האלקטרוני.
Global Renal SolutionsPST

Thank you