ADVARSEL

 

Risiko for måling af falske blodsukkerværdier

 

Hos patienter, der bruger EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske, kan der måles falske blodsukkerværdier, når der bruges særlige blodsukkerapparater eller teststrimler.

 

Brug KUN blodsukkerapparater og teststrimler, som er glukosespecifikke. Sådanne

blodsukkerapparater og teststrimler bruges normalt på kliniske laboratorier.

 

At blodsukkerapparaterne eller teststrimlerne er ”glukosespecifikke” betyder, at de ikke påvirkes af maltose eller anden sukker. Fordi brug af EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske medfører forhøjede niveauer af maltose i blodet, må der kun bruges glukosespecifikke blodsukkerapparater og teststrimler.

 

BRUG IKKE blodsukkerapparater eller teststrimler, der anvender enzymet glucosedehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) eller glucose-dye-oxidoreductase. Endvidere bør nogle, men ikke alle blodsukkerapparater og teststrimler, der anvender enzymet glucose dehydrogenase med flavin-adenine dinucleotid (GDH-FAD), ikke bruges. Brug af disse blodsukkerapparater og teststrimler kan medføre måling af en falsk forhøjet blodsukkerværdi hos patienter, der bruger EXTRANEAL (icodextrin). En falsk forhøjet blodsukkerværdi kan maskere hypoglykæmi (lavt blodsukker) eller føre til en fejlagtig diagnose af hyperglykæmi. Begge disse situationer kan føre til livstruende hændelser.

 

For at finde ud af hvilken metode der bruges til måling af blodsukkerværdier, skal mærkaterne checkes BÅDE på de brugte blodsukkerapparater og teststrimler. Hvis der er tvivl, kontaktes producenten af blodsukkerapparaterne og teststrimlerne for at få information om den specifikke testmetode der bruges.

 

For vigtig information om EXTRANEAL (icodextrin), blodsukkerapparater og teststrimler, se venligst nedenstående links. Detaljer om producenter af blodsukkerapparater og forligelighed med EXTRANEAL (icodextrin) kan ses i ”Liste over blodsukkerapparater i Danmark” (under ”Yderligere links”)

Produktmærkning Vigtig sikkerhedsinformation Yderligere links

Download Adobe reader
Download Adobe reader